Publikováno 27.11.2020

Dalších šest projektů je dokončeno

Celkem šest projektů podpořených z programu na zkvalitnění veřejného prostoru podle představ realizátorů a se zapojením místní komunity, už je hotovo a další tři jsou před dokončením. Realizátorům bylo letos dohromady vyplaceno téměř dva a půl milionu korun.

„Po čtyřech letech, co mají občané možnost zapojit se do tvorby veřejného prostoru kolem sebe prostřednictvím programu fajnOVY prostor, se ukazuje, že na počátku byl opravdu dobrý nápad. Drobné, velmi originální projekty jsou přehlídkou nápaditosti lidí, kterým záleží na prostředí, ve kterém žijí, kde bydlí nebo kde prostě jen tráví čas. A jsou ochotni se o své nápady nejen podělit, ale také pro ně něco udělat a nadchnout pro realizaci i své okolí,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Díky grantu města vzniklo piknikové místo s grilem ve Staré Bělé na pravém břehu řeky Odry, v Hrušově venkovská zahrada podle historického konceptu, nové dětské hřiště na ul. Stanislavského ve Svinově,  instalovaly se další originální lavice k posezení u areálu hospice sv. Lukáše ve Výškovicích. V Nové vsi hasiči spolu s rybáři vytvořili a vybavili novým dřevěným posezením okolí rybníků Pod Bedřiškou novým mobiliářem a ve obyvatelé bytových domů ve Svinově vybudovali komunitní kompostér. Zajímavým a svým pojetím jedinečným nápadem byla rekonstrukce a zpřístupnění tří drobných objektů v Hošťálkovicích a ve Slezské Ostravě.

Zajímavým a svým pojetím jedinečným nápadem spolku Pestré vrstvy byla oprava několika drobných historických objektů v Hošťálkovicích a ve Slezské Ostravě. Byly ve velmi špatném stavu a postupně chátraly. Cílem projektu bylo „probudit je k životu“. Bylo vyčištěno a upraveno jejich okolí, objekty zrenovovány a opraveny, označeny a zabezpečeny. V těch větších dokonce vznikla expozice. Dostat se k nim můžeme po originálních značkách a směrovkách,“ dodává náměstkyně Kateřina Šebestová.

Jedná se o Pestrou stezku, která zahrnuje pekárnu z přelomu 19. a 20. století ve Slezské Ostravě, Einmannbunkeru v Michálkovicích a pozorovatelnu civilní obrany v Hošťálkovicích. Tyto tři objekty měly potenciál být vysoce atraktivní z pohledu návštěvníka i obyvatel, kteří často neznají historii města, daného místa ani svého nejbližšího okolí. Na pracích a úklidu prostoru se podílela široká veřejnost.

Objekty jsme našli v méně atraktivních částech Ostravy. Doufáme, že jejich zpřístupnění přispěje k turistickému ruchu ve městě. Třeba k pozorovatelně na Hladovém vrchu u Hošťálkovic ihned začalo přicházet mnoho lidí z okolí. Děkujeme městu Ostrava za poskytnutou finanční podporu,“ doplnil Jan Lenart, člen spolku Pestré vrstvy.

Obyvatelé ze Svinova z ulice E. Rošického vybudovali komunitní kompostér a společně kompostují biologicky rozložitelný odpad z domácností. Vzniklý kompost chtějí používat pro vlastní potřebu a pro předzahrádky u vchodů do bytových domů. Ke kompostéru vysadili několik stromů, aby místo působilo příjemně.

„Plány na společné instalování a pak slavnostní spuštění našeho kompostéru nám ovlivnila epidemická opatření, takže práce se odehrály v komornějším duchu, s rouškami a bez velkých oslav. Ale kompostér se začal plnit okamžitě. Zatím je zapojeno asi dvanáct domácností, ale přidat se mohou i další. Předpokládám, že první kompost budeme mít k dispozici zjara, jakmile se oteplí. Teď testujeme, za jak dlouho jsme schopni dvě komory kompostéru zaplnit. Jde to rychleji, než jsem očekával,“ uvedl autor nápadu Jindřich Víšek.

Seznam všech projektů programu FajnOVY prostor najdete na https://fajnovyprostor.cz/realizovane-projekty/

Čtyři z letos dokončených projektů čerpaly podporu ze třetího ročníku programu vyhlášeného v roce 2019. Čtvrtý ročník dotační výzvy fajnOVY prostor s alokovanou částkou 9 milionů korun byl na období dvou let vyhlášen letos v lednu, své nápady veřejnost posílala zatím ve třech vlnách do konce března, do konce července a do konce října. Žadatelé o dotaci se mohou také v příštím roce hlásit ve třech vlnách, v té první do 29. ledna. Pro rok 2021 je v programu na podporu projektů podle návrhů veřejnosti 3,5 milionu korun. Přihlášené projektové záměry hodnotí odborná komise, se kterou mohou žadatelé o svých projektech diskutovat. Celé znění podmínek pro poskytnutí dotace je k nahlédnutí na https://fajnovyprostor.cz/dotacni-program/