Publikováno 3.5.2021

Odborná porota vybrala vítěze soutěže Ostravský hmyzí mobiliář

Ve čtvrtek 22. dubna proběhlo setkání na kterém odborná porota soutěže Ostravský hmyzí mobiliář vybrala 8 vítězných hmyzích domků, které budou v průběhu letošního roku postupně vyrobeny a rozmístěny na 8 místech Ostravy (centrum, Poruba, Přívoz, Hrabůvka). Soutěž na hmyzí mobiliář vypsal spolek Fiducia v březnu 2021 v rámci chystaného projektů dotačního programu Hmyz je fajnovy!!! aneb ostravský hmyzí mobiliář a byl určen pro umělce působící v Ostravě. Celkem se přihlásilo 13 autorů se 17 soutěžními návrhy. S autory vybraných návrhů se postupně sejde přípravný tým ve složení: Ilona Rozehnalová za spolek Fiducia, sochař Jaroslav Koléšek a biolog Petr Kočárek s tím, že se dořeší detaily finální podoby, umístění a funkčnosti hmyzích domků, včetně řešení a umístění hnízda malých domků a dohody ohledně přípravy malých domků pro dílnu pro veřejnost.

Veřejnost se může těšit také na speciální dílny s umělci, na kterých si bude moci vyrobit a bezplatně odnést originální hmyzí domek na balkon či zahradu. Aktuality k projektu včetně termínů dílen a podrobností k umístění hmyzích domků budeme zveřejňovat postupně na webu klubu Fiducia a na facebookové stránce Hmyz je fajnovy. Komentář k jednání poroty včetně výsledků soutěže a vizualizací všech soutěžních návrhů najdete ve Zprávě k soutěži, můžete také zhlédnout video z jednání poroty, kde její členové komentují výsledky soutěže.

Porota se rozhodla vybrat následující soutěžní návrhy, které budou po zapracování připomínek realizovány:

a. Petr Szyroki – „Svatý Ambrož“

Velký hmyzí domek je vytvořen ze sušeného dubového dřeva. Má tvar barokního soklu, který postrádá sochu sv. Ambrože, patrona včel a včelařů. Postava svatého Ambrože není zastoupena figurou, ale je symbolizována dírkami
vyvrtanými do soklu, které slouží hmyzu samotnému. Legenda praví, že když byl Ambrož malý chlapec, vlétaly včely do jeho úst a krmily ho medem. Nyní se Ambrož odvděčí a poskytne včelám domov ve svém soklu.

b. Marie Seibertová – „Městská hmyzí aglomerace

soutež na ostravské hmyzí domky

Tento návrh představuje městskou hmyzí aglomeraci přímo přizpůsobenou potřebám jejích obyvatel. Každému druhu hmyzu bude vyhovovat jiná nemovitost pro uskutečnění plnohodnotného a komfortního života,
proto i v našem městečku se nabízí možnost výběru. V jednom případě to muže být jednogeneracní patrový dům, v druhém třeba celá radnice. Toto je vize, čekající na své nové hmyzí nájemníky.

c. Seibertová – „Ostrava!!!

Téma tohoto hmyzího domku autorka směrovala k Ostravě, proto jako stežejní motiv této kolekce zvolila ostravské logo !!!. Objekt má minimalistický tvar obdélníku, jeho rámec je vytvořen z dřevěných desek spojených
závitovou tycí.

d. Josef Kukučka – „Vajíčko

Vzhledem hmyzích domku autor směřoval spíše k biomorfním tvarům, neboť se dle jeho slov inspiroval hmyzáky samotnými.
Jeho snahou bylo připomenout jejich přítomnost mezi námi, domečkům propůjčit tvar vajíčka, které chápe jako jakýsi atribut života.

e. Jiří Markevič – „Beatles

soutež na ostravský hmyzí mobiliář

Brouci ve městě! Členové celosvetově proslulé hudební skupiny The Beatles navštívili město Ostrava! Brouci broukum! Ostravský hmyzí mobiliář aneb Beatles v Ostravě je jednoduchá a jasná parafráze na slavnou hudební
ikonu, kterou návrh vtipně využívá k propagaci tohoto bohulibého podniku.

f. Gabriela Maňáková – „Sbírka brouků“

Hnízdo je skrumáží naházených„odložených rámečků“ s hmyzem, kulatin s provrtanými otvory a stébel ruzných velikostí. Velký domek je vytvořen z betonové skruže o průměru 100 cm a výšky 50 cm, postavené na boční stranu. Materiál i typ prefabrikátu se autorce zdál vhodný z důvodu trvanlivosti, přesnosti tvaru a také industriálního charakteru.

g. Bedřich Mrkva – „Loď“

Slova autora: „Loď. Téma lodí jsem si vybral, protože chodím sailovat na plachetnici. Tento požitek jsem chtel dopřát i broukům.“

h. Lukáš Dvorský – „Kolektivní dům

Tento hmyzí dům vychází z nahodilé představy autora současného (20. století – současnost) obytného domu, kolektivního bydlení. Je zde cítit jistá míra prefabrikovansti
(stejné segmenty, jen jiný rozměr) a jistý řád, který je podtržen vzdušnou, pravoúhlou konstrukcí.

Jako náhradník, pro případ, že by některý z vybraných návrhů nebyl realizován, byl vybrán Sebastian Podolewski – „Kukačka

Svůj hmyzí příbytek autor pojmenoval podle ptáka žijícího na území České republiky. Kukačka obecná je známá
svým hnízdícím parazitismem, což není zrovna ctnostná vlastnost, nicméne mi nešlo ani tak o vlastnosti, jako spíše o tvary.

Projekt Hmyz je fajnovy!!! aneb Ostravský hmyzí mobiliář je realizován spolkem Fiducia a financován dotací Statutárního města Ostrava v rámci dotačního programu fajnOVY prostor částkou 500 000 Kč.  Za tuto částku bude vytvořeno 8 velkých hmyzích domků, 8 hnízd malých hmyzích domků a cca 500 malých hmyzích domků pro veřejnost.

Projekt realizuje spolek Fiducia ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, Ostravskou univerzitou v Ostravě a Slezskou univerzitou v Opavě. Aktuality k projektu postupně najdete najdete na webu klubu Fiducia nebo na facebookové skupině Hmyz je fajnOVY.

Zdroj: https://klubfiducia.cz/2021/04/29/ostrava-bude-mit-osm-originalnich-hmyzich-kolekci/