Aktualizováno 18.12.2020

Altán v centru Staré Bělé

V rámci projektu byla vybudována odpočinková zóna v centru Staré Bělé s příjemným posezením v prostoru mezi kostelem, domem pro seniory, mateřskou školou a školní jídelnou. Lidé se tak mohou posadit v blízkosti kvetoucích rostlin pod střechu nově vybudovaného altánu, nebo přímo na sluníčku v nově založeném trávníku.

O projektu

V rámci projektu byl vybudován dřevěný altán, zpevněné chodníky, prostor byl doplněn o mobiliář a herní prvky, v neposlední řadě došlo k sadovým úpravám, tedy odstranění nekvalitních stávajících keřů a vysázení kvetoucích keřů a soliterní okrasné višně, travin, smíšených trvalkových záhonů a cibulovin, doplněny byly o letničkové záhony z přímého výsevu.

Zapojení komunity

Výsadba byla realizována pod odborným dohledem a svépomocí ve spolupráci s členy místních spolků skautů, zahrádkářů, včelařů a rodičů dětí z MŠ a ZŠ. Tato komunita se také podílela na nátěru konstrukce altánu.

Stav: dokončeno
Realizace: 4. ročník, 2021
Žadatel: Pavel Stuchlý a a Markéta Nováčková
Poskytnutá dotace: 500.000 Kč
Umístění: Centrum Staré Bělé, parc. č. 27 a parc. č. 2/1